top of page

קופסה אישית לכלי כתיבה - כיתה א'

הפעם, העיטופית החדשה נולדה מרעיון שהיה לי לכיתה של אופיר שלי שבכיתה א'.

בכל יום הילדים משתמשים בהרבה ציוד (עפרונות, דבק, מספרים, מרקרים, סרגל ועוד) שנמצא בקלמר שבילקוט. סוחבים כל יום, פעמים רבות שוכחים ציוד בבית ומאבדים.


אספנו מכל ההורים בכיתה קופסאות "קוואקר"ועטפנו בעיטופית "אלף-בית" - עיטופית עם 22 האותיות ואיורים מתאימים לכל אות. סופר מתוקה, סופר שימושית (וגם חינוכית).

בכיתה שלו השתמשו בה כקופסה אישית לכל ילד על שולחן הלימודים עם הציוד האישי שלו כך שקל להוציא ולהכניס ולמצוא בקלות את החפצים.

אפשר כמובן גם "להתאמן" בכתיבה על גבי הקופסה (שעשויה מתכת) עם מגנטים בצורת אותיות ולכתוב מילים.bottom of page